QUALITARGET QUALITARGETQUALITARGET

    OFERTA    

    FIRMA    

    KONTAKT    

STRONA GŁÓWNA

    OFERTA    

Doradztwo systemowe

Outsourcing SZJ

Szkolenia

Odbiorcy


    FIRMA    

Doświadczenie

Partnerzy

Rekomendacje


    KONTAKT    


STRONA GŁÓWNA

Szkolenia
Regularne diagnozowanie organizacji na bazie wyników funkcjonowania SZJ oraz śledzenie dynamicznego środowiska biznesowego stwarzają doskonałą możliwość definiowania, planowania oraz realizacji dedykowanych projektów szkoleniowych, stosownie do potrzeb organizacji. Przykładowe projekty szkoleniowe wyspecyfikowano poniżej.

 • audytor behawioralny (audytor ABC)

 • audytor wewnętrzny (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2017, AQAP 2110:2016)

 • FMEA - program szkolenia, realizowany w oparciu o projekty zawodowe uczestników.

 • regulacje amerykańskiej agencji Food & Drug Administration dedykowane projekty wdrożenia regulacji CFR / Title 21 - Food and Drugs, Part 820 'Quality System Regulation', na bazie systemu zarządzania klienta

 • Green Belt, zarządzanie projektami usprawniającymi - program szkolenia realizowany w oparciu o projekty zawodowe uczestników, przy zastosowaniu metodyki DMAIC

 • Yellow Belt program szkolenia realizowany przy zastosowaniu elementów metodyki DMAIC oraz KAIZEN.

 • procedura ‘8D’ kompleksowe zarządzanie procesem reklamacji

 • projekty optymalizacyjne z zakresu inżynierii procesowej w oparciu o metodykę Lean Management

 • analiza ryzyka biznesowego dla ISO 9001:2015

 • analiza przyczyn źródłowych problemów program warsztatów realizowany w oparciu o procesy zarządzane w macierzystej organizacji

 • wdrożenia systemu na zgodność z ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016, AQAP 2105:2009

 • wdrożenia systemu na zgodność ze standardem DNV No. 3.404, ‘Crew Manning Offices Private Recruitment and Placement Services’

 • zarządzanie procesami - program warsztatów realizowany w oparciu o procesy w organizacji klienta

 • zarządzanie projektami - program warsztatów realizowany w oparciu o planowane projekty zawodowe uczestników

 • zarządzanie ryzykiem operacyjnym projektu, program warsztatów, realizowany w oparciu o zawodowe projekty uczestników

  i inne ...

English

QUALITARGET Janusz Lenkiewicz         Mobile     6 0 4 _ 2 3 5 _ 0 1 1        E-mail:  janusz.lenkiewicz @ qualitarget.pl