QUALITARGET QUALITARGETQUALITARGET

    OFERTA    

    FIRMA    

    KONTAKT    

STRONA GŁÓWNA

    OFERTA    

Doradztwo systemowe

Outsourcing SZJ

Szkolenia


    FIRMA    

Doświadczenie

Partnerzy

Rekomendacje


    KONTAKT    


STRONA GŁÓWNA

Outsourcing
Powierzenie organizacji QUALITARGET odpowiedzialności związanych z nadzorem oraz prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zapewnienia Jakości (SZJ), zapewnia między innymi:

  • optymalizację kosztów utrzymania SZJ,

  • gwarancję skutecznej obsługi SZJ,

  • profesjonalne przygotowanie organizacji oraz realizację auditów wewnętrznych, zewnętrznych,

  • optymalizację kosztów związanych z nadzorem dostawców według indywidualnych wymagań Klientów,

  • precyzyjną ocenę potrzeb oraz opracowanie i realizację dedykowanych programów szkoleniowych / doskonalących.

Zakres współpracy jest dostosowywany oraz ustalany na bazie indywidualnych potrzeb danej organizacji i dokumentowany w stosownych umowach outsourcingowych.

English

QUALITARGET Janusz Lenkiewicz         Mobile     6 0 4 _ 2 3 5 _ 0 1 1        E-mail:  janusz.lenkiewicz @ qualitarget.pl