QUALITARGET QUALITARGETQUALITARGET

    OFERTA    

    FIRMA    

    KONTAKT    

STRONA GŁÓWNA

    OFERTA    

Doradztwo systemowe

Outsourcing SZJ

Szkolenia


    FIRMA    

Doświadczenie

Partnerzy

Rekomendacje


    KONTAKT    


STRONA GŁÓWNA

Doradztwo systemowe
Jednym z naturalnych efektów rozwoju organizacji jest wzrost zainteresowania zaawansowanymi metodami zarządzania, systemami oraz metodykami doskonalenia organizacji. Aktywności wynikające z doskonalenia relacji z dostawcami i Klientami przy jednoczesnym kreowaniu twardej polityki redukcji kosztów mogą być realizowane z sukcesem tylko w skutecznie zarządzanej organizacji, w środowisku dobrze funkcjonującego systemu zarządzania jakością.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy doradztwo w zakresie budowy i wdrażania systemów zarządzania jakością oraz ich certyfikacji przez uznane towarzystwa certyfikacyjne. Projekty związane z wdrażaniem SZJ realizujemy zgodnie z poniższym schematem.

English
Outsourcing
Powierzenie organizacji QUALITARGET odpowiedzialności związanych z nadzorem oraz prawidłowym funkcjonowaniem SZJ, zapewnia między innymi:

 • optymalizację kosztów utrzymania SZJ,

 • gwarancję skutecznej obsługi SZJ,

 • profesjonalne przygotowanie organizacji oraz realizację auditów wewnętrznych, zewnętrznych,

 • optymalizację kosztów związanych z nadzorem dostawców według indywidualnych wymagań Klientów,

 • precyzyjną ocenę potrzeb oraz opracowanie i realizację dedykowanych programów szkoleniowych / doskonalących.

Zakres współpracy jest dostosowywany oraz ustalany na bazie indywidualnych potrzeb danej organizacji i dokumentowany w stosownych umowach outsourcingowych.Szkolenia
Regularne diagnozowanie organizacji na bazie wyników funkcjonowania SZJ oraz śledzenie dynamicznego środowiska biznesowego stwarzają doskonałą możliwość definiowania, planowania oraz realizacji dedykowanych projektów szkoleniowych, stosownie do potrzeb organizacji. Przykładowe projekty szkoleniowe wyspecyfikowano poniżej.

 • Zarządzanie procesami - program szkolenia realizowany w oparciu o procesy zarządzane w macierzystej organizacji.

 • Zarządzanie projektami - program szkolenia realizowany w oparciu o planowane projekty zawodowe uczestników.

 • Green Belt, zarządzanie projektami usprawniającymi - program szkolenia realizowany w oparciu o projekty zawodowe uczestników, przy zastosowaniu prostego i logicznego podejścia w rozwiązywaniu problemów DMAIC w Six Sigma.

 • Yellow Belt - program szkolenia realizowany przy zastosowaniu elementów metodyki DMAIC oraz KAIZEN.

 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym projektu - program szkolenia, realizowany w oparciu o zawodowe projekty uczestników, lub z wykorzystaniem gier symulacyjnych.

 • FMEA - program szkolenia, realizowany w oparciu o projekty zawodowe uczestników.

 • Zarządzanie Rachunkiem Kosztów Jakości.

 • Model European Foundation for Quality Management (EFQM) - program wdrażający uniwersalny model samooceny, określający podstawowe zasady zarządzania organizacją.

 • Model Common Assessment Framework (CAF) - program wdrażający proste i łatwe w użyciu narzędzie analityczne, odpowiednie do realizacji procesu samooceny w organizacjach administracji publicznej.

English

QUALITARGET Janusz Lenkiewicz         Mobile     6 0 4 _ 2 3 5 _ 0 1 1        E-mail:  janusz.lenkiewicz @ qualitarget.pl