QUALITARGET QUALITARGETQUALITARGET

    OFERTA    

    FIRMA    

    KONTAKT    

STRONA GŁÓWNA

    OFERTA    

Doradztwo systemowe

Outsourcing SZJ

Szkolenia


    FIRMA    

Doświadczenie

Partnerzy

Rekomendacje


    KONTAKT    


STRONA GŁÓWNA

Doradztwo systemowe
Jednym z naturalnych efektów rozwoju organizacji jest wzrost zainteresowania zaawansowanymi metodami zarządzania, systemami oraz metodykami doskonalenia organizacji. Aktywności wynikające z doskonalenia relacji z dostawcami i Klientami przy jednoczesnym kreowaniu twardej polityki redukcji kosztów, strat, mogą być realizowane z sukcesem tylko w skutecznie zarządzanej organizacji, w środowisku dobrze funkcjonującego systemu zarządzania.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy doradztwo w zakresie budowy i wdrażania systemów zarządzania jakością oraz ich certyfikacji przez uznane jednostki certyfikacyjne. Projekty związane z wdrażaniem SZJ realizujemy zgodnie z poniższym schematem.

schemat sposobu wdrażania Systemu Zapewnienia Jakości

English

QUALITARGET Janusz Lenkiewicz         Mobile     6 0 4 _ 2 3 5 _ 0 1 1        E-mail:  janusz.lenkiewicz @ qualitarget.pl